Price from: Price to: search

Order by: [ ascending ] [ descending ]

http://bankya-imoti.net/admin/pictures/TN_029637597160fb158560bb2ffcb185fe
Отличен имот

Квадратура: 13 796 кв.м.

Комасиран имот с отлична локация – намира се над старата част на Банкя, има голямо лице на Алея на здравето, района е застроен изцяло с нови къщи и има невероятна панорама във всички посоки.

В непосредствена близост до него новото частно училище „Дени Дидро”, а до него започва да се строи и детска градина.

В същият район е предвидено изграждането на новата балнеоложка зона на Банкя – новите хотели и басейни и е осигурено захранването им с минерална вода .

В рамките на подробният устройствен план за регулация и застрояване "Бански рид - Балнеоложка зона", който към момента плана е на етап първо обявяване в държавен вестник , общината урегулира целият масив, като съгласно проекта, имота е обособен в самостоятелно УПИ което е с площ от 10 623 кв.м. след урегулирането му и има голямо лице от едната страна, а от другата граничи с Алея на здравето и новопроектирана велоалея.

Съгласно общият градоустройствен план на София – имота попада в зона Оз2 - за обекти за общественообслужващи дейности – застрояване на сгради за образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия,финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и др.

Параметри на застрояване:
Плътност: 20%
Кинт: 0,8

Price:  710000 €
http://bankya-imoti.net/admin/pictures/b6513d5f52ae720bdc1a5c6a9fd32073 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/fc68271a8f2a79915bfe69baea6366c0 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/9a65b9c58df27d89a7683ccd0e6597c8 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/17e88324a18b02beadb4630309e95295 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/e4ec26cc791298af0bb38b0b395a5032 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/f353a444f4d4b50f4c271d874239d710 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/f08aa3a9405d07d3ec0c64ba4b491967 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/8c924c2506b55677c83aad510f1c1641 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/c88d02105814a527915d7ff3f0401f55 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/26d51bb1c825535f9b5e1b4ec715463c http://bankya-imoti.net/admin/pictures/3d29f58016375ceff275fd1e1dd47fc4 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/a1fed339e31c5fa82dd696c1e2f0ffde http://bankya-imoti.net/admin/pictures/b4a9c8ff53ab4a5833e88c46658725d5 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/127525adf5b16a69145784f5ed9a0dd2 http://bankya-imoti.net/admin/pictures/2128fa2a95a5ae78bde100a7112ab6e6

<< Back