Price from: Price to: search

Order by: [ ascending ] [ descending ]

http://bankya-imoti.net/admin/pictures/TN_c65ea32f05addac56a060dc049b8b739
Масив - Национален хиподрум Банкя

Квадратура: 529 828 кв.м.

Национален Хиподрум Банкя – е разположен на обща площ от 529 858 кв.м., които са разпределени в два съседни имота:
Поземлен имот 68134.4411.1 - с площ 212 765 кв. м.
Поземлен имот 32216.2296.27 - с площ 317 093 кв. м.

В рамките на тези имоти са изградени различни тренировъчни и състезателни писти с различни дължини :
пясъчна – 1 450 м;
тревна за стийпъл-чейз – 1 600 м;
за надбягвания с двуколки – 1 800 м;
тревна за надбягвания – 2 000 м;
пясъчна тренировъчна писта – 2 200 м и
диагонали за стипъл-чейз.

Хиподрума разполага с :
4 конюшни с 36 бокса,
2 конюшни с 20 бокса
1 конюшня от 399 кв. м.
сеновал 300 тона от 720 кв. м.

Паркингът към хиподрума има капацитет за над 500 автомобила.

При необходимост от допълнително застрояване, ще е необходимо да се направи градоустройствена процедура ПУП, по урегулирането им и да се заплати такса за изваждането им от земеделският кадастър.

След урегулирането им, застрояването което е предвидено съгласно Общият градоустройствен план на София е следното - имотите попадат в зона Тск – зона с конкретно предназначение за спорт и атракции, като предвиденото възможно застрояване – при съществуващата площ от 529 858 кв.м., е както следва:
Плътност: 25%, - или максимално застрояване в основи – ЗП е – 132 456 кв.м.
Кинт: 0,5 – или максималното общо застрояване на всички етажи РЗП е -264 929 кв.м.

Price:  12000000 €

<< Back