Price from: Price to: search

Order by: [ ascending ] [ descending ]

?>
http://bankya-imoti.net/admin/pictures/TN_5a8a7d030d5cfe08363b19db5c2cfc47
БАНКЯ - РАЙОНИ

Банкя е малък живописен град на 10km западно от София, като с уникалния си климат се явява екологичен резерват на София.

Града е разположен в подножието на планина Люлин и освен централната част на град Банкя, територията на района включва кварталите Вердикал, Бели брег, Изгрев, Михайлово, Градоман, Иваняне и Клисура.

Михайлово
Михайлово се намира в склоновете на Люлин планина.
Най-голяма забележителност е намиращият се на 4 километра югозападно от Михайлово манастир “Св. Троица” - известен още като Дивотинския манастир, който е един от най-старите и запазени манастири в Софийско.

Вердикал
Името на Вердикал идва тракийската дума VER, която е аналогична на съвременната българска дума ИЗВОР.
Намерените във Вердикал римски археологически паметници, предмети, стени и развалини от огради дават основание да се предполага, че първоначалните извори са съществували на тази територия.
Вероятно при някое от последвалите земетресения е станало пропадане и разместване на пластовете, в резултат на което минералната вада изчезнала и се появила в нов водоносен район, наречен впоследствие от местното население Банкя. Кога е възникнало самото селище, също не е известно. Ако се съди по намерените некрополи, водопроводи и други строежи, може да се приеме, че е съществувало през Средновековието и поддържало връзка с много манастири в Люлин планина, поради което народът го наричал „Мала Света гора”.

Иваняне
Според легендите - преди години двама братя овчари "Иван" и "Филип" са се разделили. Единият е направил Филиповци (От филип пасе овци), а другият е направил Иваняне. В Иваняне се намира елитното частно училище РОВЕЛ.

Клисура
Намира на 8 км от центъра на Банкя и е на около 800 м надморска височина.
Клисура се състои от няколко обособени махали : Щетеница, Радова махала и Витковица.
Единствената обозначена от Закона за защитените територии природна забележителност в Люлин планина се намира в района на Клисура. Това е петвековен дъб в Клисурската гора.
Най-голяма забележителност е местният манастир „Св. Петка”, известен с красивото си местоположение и уникалните стенописи. Той е построен на древния римски път, свързващ София с Брезник, а старата му църква е построена преди повече от 300 г. близо до него има извор със светена вода „Аязмо”, до който е издялан каменен кръст.
Според едно от преданията за възникването на манастира, в 1238 г. българският цар Иван Асен ІІ пренася в тогавашната ни столица Търново мощите на Св. Петка Българска, а литийното шествие спряло за почивка и светицата осветила с нетленното си тяло това място. Върху него построили църква, а след това манастир.

Price:  2 €

<< Back